logo

Od 2009 r. Spółka współpracuje z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizując program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”. Wspólne działania mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej, żyjącej w Morzu Bałtyckim, przede wszystkim morświna zwanego bałtyckim kuzynem delfina, których ilość szacuje się obecnie na 100 sztuk oraz foki szarej.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Grupy LOTOS wykorzystywany jest do technicznego wsparcia statutowych badań Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG) nad występowaniem morświnów oraz międzynarodowego bałtyckiego projektu SAMBAH, który jest obecnie największym tego typu przedsięwzięciem na świecie. Urządzenia rejestrujące C-POD oraz służące do ich obsługi i zastosowania in situ posłużyły do uzupełnienia luk w sieci stacji pomiarowych. Część C-POD-ów stanowi także niezbędną rezerwę do bieżącej wymiany urządzeń w morzu w okresach ich serwisowania. Efektem jest możliwość zachowania ciągłości badań na wszystkich stacjach pomiarowych. Prace terenowe projektu SMABAH zostały zakończone w maju 2013r. Zebrane dane zostaną poddane analizie, a wyniki opublikowane w 2014 r.

Dzięki wsparciu w ramach programu, została zakupiona aparatura hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych oraz doposażenie łodzi badawczej. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony zagrożonych gatunków. Od 2014 roku LOTOS włączył się w działania ochronne oraz edukacyjne poświęcone gatunkowi foki szarej.

Znajdującym się pod ochroną morświnom, jednym z rzadszych ssaków Morza Bałtyckiego, grozi wyginięcie. Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. To najmniejsze i najkrócej żyjące walenie, do których należą też kaszaloty, orki i delfiny. Morświny są jedynymi waleniami na stałe zamieszkującymi wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej. We wrześniu 2013 roku Stacja Morska w Helu ukończyła budowę muzeum poświęconego morświnom tzw.: "Domu Morświna", który jest otwarty dla zwiedzających.

Pod wspólną nazwą programu "Pomagamy bałtyckiej przyrodzie" podejmujemy także następujące działania i inicjatywy:

  • Kampania Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia. Szerzej o kampanii można przeczytać tutaj: http://odpowiedzialny.lotos.pl/1487/spoleczenstwo/programy_spoleczne/kampania_miedzynarodowe_sprzatanie_baltyku 
  • Platforma edukacyjno-informacyjna poświęcona walorom przyrodniczym i krajoznawczym terenów nadbałtyckich. Serwis można obejrzec pod adresem: www.kierunekbaltyk.pl W ramach tego projektu zrealizowaliśmy streaming z fokarium, gdzie można 24 godziny na dobę podglądać życie helskich fok. Zarejestrowalismy poród młodych szczeniąt, który miał miejsce w marcu br. Na bieżąco można również oglądać karmienia. Zapraszamy na www.sledzfoki.pl
  • Uzupełnieniem i zwieńczeniem wszystkich ekologicznych aktywności i zaangażowania Grupy LOTOS jest fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/kierunekbaltyk gdzie na bieżąco można dowiedzieć się wszystkiego o tym co ciekawego dzieje sie nad Bałtykiem, a także wiele ciekawych i pożytecznych informacji na temat morskiej i nadmorskiej fauny i flory.Partnerzy programu "LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie"

logo stacja morska

logo frug

logo frug