logo

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015 zakłada, w trosce o ograniczenie uciążliwości dla środowiska, wdrażanie wyłącznie technologii przyjaznych środowisku, opartych na najlepszych dostępnych rozwiązaniach charakteryzujących się niską emisyjnością i wysoką efektywnością procesów produkcyjnych.

Strategia wraz z kierunkami zmian nakreślonymi do 2020 roku uwzględnia także zmiany zachodzące w prawie środowiskowym zarówno krajowym, jak i europejskim. To one wytyczają generalny kierunek przeobrażeń w branży, wpływając na istotne zmniejszenie oddziaływania przemysłu na środowisko poprzez ograniczenia emisji CO2, SO2, tlenków azotu i pyłów zarówno w procesie wytwarzania, jak i użytkowania produktów.

 

Przejawem respektowania przez nas zasad zrównoważonego rozwoju jest troska o stosowanie nowoczesnych technologii, posiadających rozwiązania techniczne minimalizujące emisję zanieczyszczeń poprzez wybór procesów  materiało- i energooszczędnych, o niskim zużyciu energii elektrycznej, wody i surowców pochodzących z zasobów nieodnawialnych. Skuteczność naszych działań w tym zakresie potwierdzają osiągnięte stopnie odzysku wód (ponad 45%), czy odpadów (ponad 90%).

 

We współpracy z władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, realizujemy wiele działań zmierzających do zachowania jak najlepszych warunków środowiskowych w regionie naszego oddziaływania. Przykładem tego rodzaju inicjatyw jest nasza współpraca z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, której celem jest rozwój, utrzymanie i doskonalenie monitoringu regionalnego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie, zaś efektem doskonalenie systemu informacji o jakości powietrza i określanie wpływu źródeł emisji na stan zanieczyszczenia.