logo

Społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) traktujemy, jako element głównego nurtu zarządzania i doskonalenia wszystkich podmiotów stanowiących Grupę Kapitałową LOTOS.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem naszej misji. Nadając znaczenie społecznej odpowiedzialności w polityce firmy, dajemy dowód swego przekonania o wadze odpowiedzialnego i etycznego przywództwa, opartego na zasadach zrównoważonego podejścia do posiadanych zasobów naturalnych i społecznych, a także o znaczeniu aktywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie. Wierzymy, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym oraz potrzebami społeczeństwa.