logo

Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów naftowych w regionie środkowoeuropejskim i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność za wpływ naszych decyzji oraz działań na otoczenie: środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju postrzegamy, jako swój naturalny obowiązek. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Resposibility, CSR) są zatem trwale wpisane w naszą misję i system wartości.

Bliskie jest nam podejście do CSR zawarte w definicji zaproponowanej w normie PN-ISO 26000:2012 w dziedzinie społecznej odpowiedzialności, określającej społeczną odpowiedzialność, jako funkcję zarządzania, uwzględniającą odpowiedzialność firmy za określoną rzeczywistość, w jakiej ona funkcjonuje. Norma ISO szerzej definiuje CSR, jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: