logo

Tworzenie lepszego Internetu to wysiłek wielu stron

9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne hasło – „Razem na rzecz lepszego Internetu” – ma zachęcić do maksymalnego wykorzystania potencjału i poszerzania globalnej świadomości na temat tego medium. Ma również pobudzać do współpracy osoby działające w sieci, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież mają moc ulepszania środowiska cyfrowego, w którym dorastają. Dlatego tak ważna jest ich edukacja w kierunku cyberbezpieczeństwa. Uczmy je życzliwości w Internecie, aby stały się odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami, dbającymi zarówno o swoją reputację online, ale i szanującymi przy tym innych. Dziś młodzi ludzie mają wiele możliwości wyrażania swojej opinii za pośrednictwem Internetu w ważnych dla nich kwestiach. Istotne jest więc poszerzanie ich wiedzy oraz świadomości na temat bezpiecznego Internetu.

dzieci.jpg

Rodzice i opiekunowie

To oni odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu i wspieraniu swoich dzieci w zakresie odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych. Mogą to zrobić, upewniając się, że nawiązują otwarty i konstruktywny dialog ze swoimi dziećmi na temat wszelkich problemów, z którymi mogą się one spotkać w Internecie. Rodzice powinni również uczyć najmłodszych, jak najlepiej korzystać z możliwości, jakie oferuje środowisko cyfrowe, unikając jednocześnie potencjalnych zagrożeń w sieci.  Mówiąc bardziej ogólnie, rodzice i opiekunowie wywierają duży wpływ na nawyki swoich dzieci w Internecie. Pamiętajmy, aby dawać naszym pociechom pozytywny przykład cyfrowych wzorców do naśladowania.

rodzice.jpg

Organizacje i przemysł

Branża technologiczna ma bezpośrednią możliwość kształtowania platform internetowych, aplikacji i usług, z którymi wszyscy użytkownicy na co dzień wchodzą w interakcję. W ten sposób może kształtować lepszy i bezpieczniejszy Internet. Aby to osiągnąć, członkowie branży powinni tworzyć i promować pozytywne treści na swoich platformach, korzystając w szczególności z przewodnika po najlepszych praktykach, dotyczących treści online. Ważne jest też to, aby przedstawiciele branży świadczyli bezpieczne usługi online, a nie ma lepszego czasu niż Dzień Bezpiecznego Internetu na przegląd i ulepszanie funkcji bezpieczeństwa na ich platformach. Bardzo cenne w takich sytuacjach są jasne porady dotyczące bezpieczeństwa, dostępne i łatwe w użyciu narzędzia bezpieczeństwa oraz szybki dostęp do wsparcia i mechanizmów zgłaszania problemów.

12858_app_news_image_panorama_rafinerii.jpg

Źródło zdjęć: pexels.com