logo

Jako spółka społecznie odpowiedzialna jesteśmy członkiem wiodących organizacji propagujących dobre praktyki CSR.

Od 2008 roku jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która na szeroką skalę zajmuje się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją Forum jest propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu, jako standardu obowiązującego w działalności gospodarczej w naszym kraju.

W 2009 roku zostaliśmy przyjęci do międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact, powołanej w 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Przestrzegamy i stosujemy w swej działalności 10 zasad UN Global Compact. Głównym zadaniem tej organizacji jest bowiem propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska, czy przeciwdziałaniem korupcji. Przystąpienie do Global Compact dało nam szansę dzielenia się dobrymi praktykami zaistnienia w prestiżowym gronie światowych firm i organizacji od lat działających na rzecz rozwoju międzynarodowego CSR.

Członkostwo w organizacjach CSR to dla nas doskonałe forum wymiany poglądów i okazja do wzmocnienia pozycji naszej firmy, jako odpowiedzialnego partnera biznesowego i społecznego. Ponadto, umożliwia nam wymianę dobrych praktyk i uczestnictwo w realizowanych przez te organizacje inicjatywach i projektach. Dodatkowo mamy możliwość budowania szerszych koalicji z innymi firmami, związanych z poszukiwaniami skutecznych rozwiązań dla różnego rodzaju problemów społecznych.