logo

Jesteśmy laureatami licznych nagród i wyróżnień, przyznawanych w obszarach kluczowych dla rozwoju praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu: relacji z pracownikami, poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, relacji z inwestorami i partnerami biznesowymi, ochrony środowiska, działań prospołecznych.

Grupa LOTOS oraz spółki Grupy Kapitałowej LOTOS są laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Nagrody 2021
Nagrody 2020
Nagrody 2019
Nagrody 2018
Nagrody 2017
Nagrody 2016
Nagrody 2015
Nagrody 2014
Nagrody 2013
Nagrody 2012
Nagrody 2011
Nagrody 2010
Nagrody 2009