logo

Nasze zaangażowanie w rozwój kultury i sztuki przejawia się we wspieraniu instytucji i wydarzeń kulturalnych, które zlokalizowane i realizowane są przede wszystkim w regionach, gdzie prowadzimy działalność, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach bielskim i jasielskim.

Podstawowym kryterium zaangażowania Grupy LOTOS w kulturę i sztukę jest społeczny wymiar oraz długofalowość projektów, jak również ich ranga dla promocji regionów, w których działają spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. Doceniamy działania, dzięki którym regiony zwiększają swój potencjał i atrakcyjność w sferze oferty kulturalnej w skali całego kraju. 

LOTOS wspiera m.in. działalność sopockiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, jest partnerem strategicznym gdańskiej Opery Bałtyckiej, mecenasem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, mecenasem głównym Teatru Muzycznego w Gdyni, sponsorem głównym LOTOS Jazz Festiwal Bielska Zadymka Jazzowa, Gdańsk LOTOS Siesta Festival i Ladies Jazz Festival. Wspiera także mniejsze wydarzenia, ważne dla lokalnej społeczności. To m.in. Dni Jasła, Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat czy Dni Czechowic-Dziedzic.