logo

Przyjęty przez Grupę LOTOS model raportowania danych ekonomicznych, społecznych i środowiskowych jest zgodny z zaleceniami międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact.

Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji. Stosując się do 10 zasad UN Global Compact, mamy obowiązek składać raporty poświadczające wypełnianie zobowiązań wynikających z ich przyjęcia.

Dzięki przystąpieniu do tej organizacji nasza firma wzmacnia wizerunek i konkurencyjność na rynku, jako firma nowoczesna i odpowiedzialna, dbająca o swoich pracowników, partnerów i klientów. Współpraca z Global Compact to również okazja do wymiany doświadczeń z innymi firmami oraz organizacjami rządowymi i międzynarodowymi.