Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Z wytworzonymi odpadami postępujemy w sposób bezpieczny dla środowiska.

Odpady, których wytworzenia nie udało się nam uniknąć, są magazynowane selektywnie, w wyznaczonych i opisanych miejscach, zgodnie z zapisami decyzji w tym zakresie.

Odpady wytworzone w Grupie LOTOS    [ tony/rok ]

 

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Odpady wytworzone w roku

13 173

14 168

16 694

w tym:   

Odpady niebezpieczne

6 478

8 282

5 461

Wartości dopuszczalne (dane z pozwolenia zintegrowanego)

89 627

89 627

nie dotyczy*

Odpady poddane odzyskowi

13 504

14 342

15 233

Odpady unieszkodliwione

28

0,14

47

 * - zmienione w 2015 roku warunki pozwolenia zintegrowanego znoszą limity dla wytwarzania odpadów komunalnych, więc nie jest możliwe określenie maksymalnej, sumarycznej dopuszczonej do wytworzenia ilości odpadów

Przekazywane odpady zarówno niebezpieczne, jak i inne, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, transportowane są przez uprawnione podmioty w pierwszej kolejności do procesów odzysku, a następnie do procesów unieszkodliwiania. Odbiorcy odpadów w Grupie Kapitałowej LOTOS legitymują się zezwoleniami w zakresie gospodarowania odpadami.