logo

Na każdym etapie powstawania i użytkowania naszych produktów prowadzimy ocenę ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Działania te mają na celu całkowitą eliminację lub minimalizację potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na środowisko naturalne i bezpieczeństwo człowieka. Praktyki te adresujemy przede wszystkim do naszych klientów – odbiorców i użytkowników produktów, ale także do pracowników zatrudnionych przy ich wytwarzaniu podczas przerobu ropy naftowej i późniejszym wprowadzaniu do użycia na stacjach paliw.